อูด้งเย็นจากร้านอาหารชินซอน เมืองอันดง (Sinseon Sikdang, Andong)
#Andong #Gyeongsangbukdo #food #family #lady
หมู่บ้านจิตรกรรมฝาผนัง ชินเซดง เมืองอันดง (Sinse-dong Mural Village, Andong)
#Gyeongsangbukdo #Andong #photopoint #lady
เดินชิลๆ ถ่ายรูปเล่น บนสะพานวอรยองกโย (Woryeonggyo)
#Gyeongsangbukdo #Andong #nature #sightseeing #photopoint #friends #single #lady
ลองเป็นตัวเอกของซีรีส์ Mr.Sunshine กันที่ Manhyujeong
#Gyeongsangbukdo #andong #series #Mr_Sunshine #photopoint #couple #friends #lady
การแสดงละครระบำหน้ากาก ฮาโฮบยอลซินกุด
#Gyeongsangbukdo #Andong #Hahoejongga #Jeongjo #Performance #Culture #Family #friend
เทศกาลระบำหน้ากากนานาชาติอันดง
#Gyeongsangbukdo #Andong #Yuksa #Festival #family #friends