หมู่บ้านบุกชนฮันอก (Bukchon Hanok Village) ในหน้าหนาว
#Seoul #BukchonHanokVillage #Winter #History #Culture #Photopoint #family #friends #couple #lady
จอนจู #03 : HanKookKwan จอนจู บิบิมบับ
#Jeollabukdo #Jeonju #BukchonHanokVillage #HanKookKwan #Food #Family #Friends #Couple