เรียนรู้ประวัติศาสตร์ พร้อมชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ The Independence Hall of Korea
#Chungcheongnamdo #Cheonan #museum #history #nature #photopoint #friends #couple #lady