สัมผัสประสบการณ์เทศกาล โครยองแดกายา
#Gyeongsangbukdo #Daegaya #GoryeongDaegayaExperienceFestival #Festival #family #friends