หอศิลป์แห่งประวัติศาสตร์เเดจอน (Daejeon History Museum (대전시립박물관))
#Daejeon #DaejeonHistoryMuseum #History #Museum #Family #Friends #Couple