เรื่องเล่าจาก Blogger - ทริปเดินทางไปยัง “นครเนเปิลส์แห่งเกาหลี”, ปูซาน, ทงยองและกอเจ
#Gyeongsangnamdo #busan #tongyeong #geoje #littleprince #food #village #friends #family #review