ทัวร์ 2 วันในปูซานในอดีตและปัจจุบัน
#Busan #GeumjeongsanseongFortress #GeumgangParkCableCar #BeomeosaTemple #BusanUniversitytheStreetofYouth #DongnaeHotSpringZone #IgidaePark #OryukdoSkywalk #BosudongBookStreet #ChoryangIbagugilRoad #Seomyeon1Beonga #nature #history #food #shopping #family #friends #single #couple