เทศกาล 7080ชุงจัง ในความทรงจำ
#Gwangju #Geumnam #Chungjang #Festival #History #Family #friend