ตามรอยซีรีส์อิงประวัติศาสตร์กันที่ป้อมปราการคงซานซอง : Gongju Gongsanseong Fortress
#Chungcheongnamdo #Gongju #Film #history #photopoint #friends #single #lady #couple
แหล่งโบราณคดีใน Seokjang-ri, Gongju
#Chungcheongnamdo #Gongju #culture #history #museum