จอนจู #06 : ศาลเจ้า Gyeonggijeon แห่งเมืองจอนจู
#JeollaBukdo #Jeonju #HanokVillage #Gyeonggijeon #History #Family #Friends #Couple #Lady