จอนจู #05 : Gyodong Seok galbi เนื้อวัวกระทะร้อน แห่งจอนจู
#JeollaBukdo #JeonjuHanokVillage #GyodongSeokGalbi #Food #Culture #Family #Friends #Couple