จอนจู #03 : HanKookKwan จอนจู บิบิมบับ
#Jeollabukdo #Jeonju #BukchonHanokVillage #HanKookKwan #Food #Family #Friends #Couple