ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี เปิดแล้วที่สนามบินอินชอน เทอมินอล 2
#Incheon #IncheonAirport #History #artandcraft #family #friends #Kids