ทริป 3 วันกับมนต์เสน่ห์ของปูซาน
#Busan #GukjeMarket #BIFFSquare #JagalchiMarket #GamcheonCultureVillage #Taejongdae #SeomyeonMedicalStreet #GwangalliBeach #CentumCity #NurimaruAPECHouse #HaeundaeBeach #HaedongYonggungsaTemple #SongjeongBeach #DalmajigilRoad #nature #culture #food #relax #shopping #couple #family #friends #Lady