จอนจู #04 : Jaman Mural Village หมู่บ้านหลากสีแห่งเมืองจอนจู
#Jeollabukdo #Jeonju #JamanMuralVillage #Coffeeshop #Relax #Family #Friends #Couple #Lady