การแสดงละครระบำหน้ากาก ฮาโฮบยอลซินกุด
#Gyeongsangbukdo #Andong #Hahoejongga #Jeongjo #Performance #Culture #Family #friend
ฮวาซอง แฮงกุง การแสดง 24 ศิลปะการต่อสู้
#Gyeonggido #Suwon #Paldal #Jeongjo #Performance #Family #friend
วัฒนธรรมกลางคืน ซูวอน
#Gyeonggido #Suwon #Paldal #Jeongjo #Festival #family #friends #couple