จอนจู #18 : บ้านฮันอก จอนจู
#Jeollabukdo #Jeonju #JeonjuHanokVillage #GuestHouse #Hotel #Relax #family #Friends #Couple
จอนจู #13 : Jeonmang Cafe ร้านกาแฟที่วิวสวยที่สุดใน เมืองจอนจู
#JeollaBukdo #Jeonju #JeonjuHanokVillage #JeonmangCafe #Cafe #Family #Friends #Couple
จอนจู #12 : Omokdae & Imokdae จุดชมวิวเมืองจอนจู
#JeollaBukdo #Jeonju #JeonjuHanokvillage #OmokdaeAndImokdae #History #Family #Friends #Couple
จอนจู #10 : PNB Choco Pie ขนมอร่อย ของฝากเยี่ยมแห่งจอนจู
#JeollaBukdo #Jeonju #JeonjuHanokVillage #food #ChocoPie #PNB #Family #Friends #Couple
จอนจู #08 : "12 อันดับเมนูริมทางแห่งหมูบ้านฮันอก เจจู"
#Jeollabukdo #Jeonju #JeonjuHanokVillage #Food #family #Friends #Couple
จอนจู #09 : Dawoorang Dumpling เกี๊ยวซ่าเกาหลี แห่งจอนจู
#JeollaBukdo #Jeonju #JeonjuHanokVillage #DawoorangDumpling #Food #Family #Friends #Couple
จอนจู #05 : Gyodong Seok galbi เนื้อวัวกระทะร้อน แห่งจอนจู
#JeollaBukdo #JeonjuHanokVillage #GyodongSeokGalbi #Food #Culture #Family #Friends #Couple