พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี (Teddy Bear Museum)
#Jeju #Museum #lady #couple #friend #family
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กรุงโซล (Seoul Museum of History)
#Seoul #SeoulMuseumofHistory #Museum #Lady #Family #Friend
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฮันกึล (National Hangeul Museum)
#Seoul #NationalHangeulMuseum #Museum #Lady #Family #Friend
เส้นทางท่องเที่ยวเมืองทัมยาง
#Jeollanamdo #Damyang #Natural #Food #Photopoint #Museum #Family #Couple #Friends #Lady
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Insa-dong)
#Seoul #Jongno #Insadong #AliveMuseum #Museum #Photopoint #Couple #Friend #Lady
พิพิธภัณฑ์รูป W (Figure Museum W (피규어뮤지엄W))
#Seoul #Gangnam #Figure #Museum #Photopoint #Couple #Friend #Lady
พิพิธภัณฑ์เกรวินโซล (Grevin Seoul Museum (서울 그레뱅 뮤지엄))
#Seoul #GrevinSeoulMuseum #Museum #Kpopanddrama #Single #Couple #Friend #Lady
ถ่ายรูปชิคๆกับภาพสามมิติ ที่พิพิธภัณฑ์ ทริกอาย (Trick Eye Museum)
#Seoul #Busan #Jeju #Jeollanamdo #Yeosu #Artandcraft #Museum #photopoint #friends #single #family #lady
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ พร้อมชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ The Independence Hall of Korea
#Chungcheongnamdo #Cheonan #museum #history #nature #photopoint #friends #couple #lady
พิพิธภัณฑ์ตำราเรียน (Textbook Museum (교과서박물관))
#Sejong #TextbookMuseum #Museum #couple #family #lady
สุสานแห่งชาติแทจ็อน (Daejeon National Cemetery (국립대전현충원))
#Daejeon #DaejeonNationalCemetery #museum #history
หอศิลป์แห่งประวัติศาสตร์เเดจอน (Daejeon History Museum (대전시립박물관))
#Daejeon #DaejeonHistoryMuseum #History #Museum #Family #Friends #Couple
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านควางจู (Gwangju Folk Museum (광주시립민속박물관))
#Jeollanamdo #Museum
ศูนย์การศึกษาสิ่งประดิษฐ์ (Invention Education Center (발명교육센터 창의발명체험관))
#Daejeon #InventionEducationCenter #Education #museum #Family #Friends #Couple
พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลฮานฮวายอซู (Hanhwa Aqua Planet Yeosu (아쿠아플라넷 여수))
#Jeollanamdo #Nature #Museum #lady
พื้นที่ผลิตซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ Hwasun Seo-yuri
#Jeollanamdo #Museum
ศูนย์มรดกแห่งชาติ (Natural Heritage Center (천연기념물센터))
#Daejeon #NaturalHeritageCenter #museum #Family #Friends #Couple
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Alive Museum (Jeju Island Jungmun Branch) 박물관은 살아있다 (제주중문점))
#Jeju #AliveMuseum #Museum #Lady #Family #Friends #Couple
พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ เชจู (Jeju Trick Eye Museum (제주 놀라운 트릭아이미술관))
#Jeju #JejuTrickEyeMuseum #Museum #Lady #Family #Friends #Couple
Twelve Tablet Pavilion of Hyeonpung Gwak Clan (현풍곽씨십이정려각)
#Daegu #museum #history
หอรำลึกชัยชนะแม่น้ำนักดง (Nakdong River Victory Memorial Hall (낙동강승전기념관))
#Daegu #museum #history
พิพิธภัณฑ์พระบรมมหาราชวัง (Royal Portrait Museum (어진박물관))
#Jeollabukdo #Jeonju #History #Museum
พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ DTC
#Daegu #museum #artandcraft #friends #single #lady
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสกัดหินอัลซัน (Ulsan Petroglyph Museum (울산암각화박물관))
#Ulsan #UlsanPetroglyphMuseum #Museum #Family #Friends #Couple
พิพิธภัณฑ์ชีวิตปลาวาฬ Jangsaengpo
#Ulsan #JangsaengpoWhaleLifeExperienceMuseum #Museum #Family #Friends #Couple
ฮอลล์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ คเยซานเยกา
#Daegu #hanok #museum #history #culture
แหล่งโบราณคดีใน Seokjang-ri, Gongju
#Chungcheongnamdo #Gongju #culture #history #museum
พิพิธภัณฑ์ซอกจังนิ (Seokjangni Museum (석장리박물관))
#Chungcheongnamdo #culture #history #museum
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติปูซาน (Busan Trick Eye Museum (부산 트릭아이미술관))
#Busan #BusanTrickEyeMusem #Museum #Galleries #Family #Lady #Friends #Couple
พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซู่หยาง (Suyanggae Prehistory Museum (수양개선사유물전시관))
#ChungcheongBukdo #museum #history #family #friend