ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ
#Gangwondo #Nami #Nami_island #fall #autumn #photopoint #nature #friends #couple #lady
การเดินทางสู่ความสวยงามดังรูปภาพของจังหวัดคังวอน-โด
#Gangwondo #Nami #Nature #history #cultural #photopoint #family #friends #couple