บ้านเกิดของ Yuk Young-soo (Okcheon)
#Chungcheongbukdo #Okcheon #history