เพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาวในงานเทศกาลตกปลาเทราต์ที่พยองชาง ครั้งที่ 12!
#Pyeongchang #Trout #Festival #Winter #Activities #Lady
เที่ยวฟาร์มแกะในฤดูหนาวที่แทกวานรยองฮานึลมกจัง : Daegwallyeong Sky Ranch
#Gangwondo #Pyeongchang #winter #snow #nature #animal #sheep #photopoint #friends #family #single #couple #lady
เที่ยวเทศกาลฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)
#Gangwondo #Pyeongchang #Gyeonggido #Jeju #festival #couple #family #Friends #lady
เมืองหิมะ Daegwallyeong
#Gangwondo #Pyeongchang #relax #friends
3 เทศกาลห้ามพลาด เมื่อไปเที่ยวเกาหลีในช่วงฤดูหนาว !
#Seoul #Gangwondo #Hongcheon #Pyeongchang #Festival #Winter #Family #friend
สองวันกับทิวทัศน์ที่บริสุทธิ์ของเพียงชางและจองซอน
#Gangwondo #Pyeongchang #nature #museum #temple #photopoint #family #single