หมู่บ้านแวมกที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกสวยงามที่สุด (Waemok Village)
#Chungcheongnamdo #Waemok #Village #Relax #Natural #Lady #Family #Friend