การแสดงดนตรีประจำชาติ ของคณะนันกเย
#Chungcheongbukdo #Yeongdong #Simcheonmyeon #Performance #Family #friend